top of page
Image by Olena Sergienko

Maximaal 20 deelnemers.

Op 18 Juni

@ Maison de la Poste

Rue Picard 7 - 1000 Brussel

13h30-16h30

Logo - Circular Supply Chains.png

WORKSHOP

Circulair aankopen in de praktijk

Deze workshop is gericht op KMO's die hun aankoopprocessen willen verduurzamen en circulairder willen maken. Tijdens de sessie worden deelnemers begeleid bij het implementeren van hun eigen case study over circulair aankopen. Ze bepalen concrete acties om circulair aankopen toe te passen in hun eigen bedrijf, inclusief het opstellen van een stappenplan met deadlines en verantwoordelijkheden. Deelnemers zullen ook hun case study presenteren aan de groep en feedback ontvangen van de facilitator en andere deelnemers.

Te volgen door de Energie module.

bottom of page